Ke stažení:
Užitečné odkazy:
Jak probíhají závěrečné zkoušky?

Žadatel o řidičské oprávnění absolvuje po skončení kurzu zkoušku z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel.

Zkouška se skládá ze dvou částí:
Zkouška z předpisů provozu vozidel test z teoretických znalostí zákona 361/2000 a zákonů souvisejících
Skládá se v elektronické podobě na počítači. Test obsahu obsahuje 25 otázek, které jsou hodnoceny jedním až čtyřmi body. Otázky mají vždy jednu správnou odpověď. Pro úspěšné provedení zkoušky musí žadatel dosáhnout nejméně 43 bodů z maximálního možného počtu 50 bodů. Zkouška trvá maximálně 30 minut. Vyzkoušejte testy zde. Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm "prospěl".
Zkouška z praktické jízdy
Žadatel musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a řešení dopravních situací vzniklých v silničním provozu. Zkouška z praktické jízdy trvá 30 minut. Aby žadatel prospěl, nesmí se dopustit žádné hrubé chyby nebo přestupku (např. jízda na červenou, nedání přednosti v jízdě, nezastavení na příkaz značky “Stop, dej přednost v jízdě“, vjetí do zákazu vjezdu, nedání přednosti zprava, přejetí podélné čáry souvislé a podobně). Část zkoušky se skládá ze základních úkonů kontroly vozidla a použití povinné výbavy.
Průběh zkoušky samozřejmě řídí zkušební komisař, který rovněž uchazeči bezprostředně sdělí výsledek jednotlivých částí zkoušky
Potřeby ke zkoušce:
Občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti
Vlastník řidičského průkazu - řidičský průkaz, průkaz žadatele o řidičské oprávnění
Doklad o zaplacení zkoušky:
Platí se městskému úřadu nejpozději 1 den před zkouškou a to pouze přímo na pokladně městského úřadu nebo poštovní poukázkou na poště
Částka je 700,- Kč
Pozor: jinou platbu komisaři neakceptují
Zkoušky začínají v 08:00 hod. a zahájí je komisař. Před zahájením písemného testu komisař zkontroluje občanské průkazy, žádosti k řidičskému oprávnění a doklady o zaplacení zkoušky.
Zkouška ze zákona 361/2000 a zákonů souvisejících
Písemný test je zahájen v 08:30 hod. a provádí se elektronickou formou
Zkouška z praktické jízdy
Je zahájena v 09:30 hod.
Jedna jízda trvá minimálně 30 min.

Za účast na opravné zkoušce se platí městskému úřadu správní poplatek ve výši Kč 100,- (zkouška z předpisů provozu vozidel), resp. Kč 400,- (zkouška z praktické jízdy).

Autoškola
Galář